1 Giao việc khó đến từng cá nhân để từng người phát huy năng lực thể hiện bản thân và trưởng thành 2

1. Giao việc khó đến từng cá nhân để từng người phát huy năng lực, thể hiện bản thân và trưởng thành. 2. Luôn ý thức về nguy cơ sẽ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ 3. Người đứng đầu phải biết dung nạp người khác mình 4. Giao đầu, kiểm tra đáy để nhìn thấy chính sách đi vào cuộc sống 5. Nhìn vào kết quả và giá trị mang lại để đánh giá công việc và con người 6. Hãy cho mỗi công việc chúng ta làm một giá trị lớn lao hơn, chúng ta sẽ làm công việc đó bằng một tình yêu lớn lao hơn 7. Làm ít để làm sâu, làm đến đâu tốt đến đó 8. Người bình thường có thể làm những việc phi thường nếu được tin tưởng, khích lệ và giao cho làm những việc phi thường (Cóp nhặt từ trên một tấm bảng trên phòng họp của một đơn vị kinh doanh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *