Ngẫm về tấm ảnh độc trên báo Tuổi Trẻ

Ngẫm về tấm ảnh độc trên báo Tuổi Trẻ
Khung cảnh: Môt bữa ăn sang trọng theo chuẩn châu Âu, trên trụ cột lớn có tranh như mặt Phật, phía xa xa là hồ nước với nhiều cây xanh. Có 4 người: hai ông lớn tuổi đang nói chuyện có vẻ nghiêm túc, một anh trẻ có vẻ chán bỏ ra ngoài ngồi ngáp che miệng với dáng ngả ngớn, một người nữa bị khuất.
Mặt sau tấm ảnh: thời gian khi nào, chụp lén hay chụp công khai, tại sao phải làm rỗ mờ tấm ảnh?