BÀI 858 Ý NGHĨA TẦM ĐẠO Ý nghĩa sự tầm Đạo Nguyên nhân khiến Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia Tầm Đạo vì nhận thấy Đau khổ của kiếp người Là sanh già bệnh chết Ngài muốn tìm con đường Giải thoát việc sanh tử Trước cho bản thân mình Sau cho các chúng sanh Cho nên Ngài quyết tâm Đi tìm đường giải thoát Sau năm năm tầm Đạo Sáu năm tu khổ hạnh Tại rừng núi Tuyết Lãnh Ngài giác ngộ thành Phật

BÀI 858: Ý NGHĨA TẦM ĐẠO.
Ý nghĩa sự tầm Đạo
Nguyên nhân khiến Thái tử
Sĩ Đạt Ta xuất gia
Tầm Đạo vì nhận thấy.
Đau khổ của kiếp người
Là sanh, già, bệnh, chết
Ngài muốn tìm con đường
Giải thoát việc sanh tử.
Trước cho bản thân mình
Sau cho các chúng sanh
Cho nên Ngài quyết tâm
Đi tìm đường giải thoát.
Sau năm năm tầm Đạo
Sáu năm tu khổ hạnh
Tại rừng núi Tuyết Lãnh
Ngài giác ngộ thành Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *