BIẾT ĐỦ Sư phụ hỏi đệ tử Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ con sẽ làm thế nào

BIẾT ĐỦ
Sư phụ hỏi đệ tử: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”
Một đệ tử nói: “Con sẽ đi tìm”.
Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”.
Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”.
Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.
Nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước nhiều….. hơn củi.
Để Hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước.
Kiếm củi chưa chắc sẽ có ngay, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt ngay được.
Hạnh phúc chính là ‘BIẾT ĐỦ”.
Chúc cả nhà chủ nhật Bình An.
Thắng Thật Thà
#TinTin_nuoc_giat_an_toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *