Dân đang chờ câu xin lỗi từ chính đảng đấy

Dân đang chờ câu xin lỗi từ chính đảng đấy!
Làm tổn hại sức khoẻ của hàng ngàn người dân không lo khắc phục hậu quả đền bù và xin lỗi dân, lại đi xin lỗi đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *