Đây là COT Quang Nam người tư vấn tài chính chăm chỉ nhiệt huyết người luôn nỗ lực người sẽ về nhà lúc 12h đêm nếu cần để hỗ trợ cho khách hàng của mình

Đây là COT Quang Nam, người tư vấn tài chính chăm chỉ nhiệt huyết, người luôn nỗ lực, người sẽ về nhà lúc 12h đêm nếu cần để hỗ trợ cho khách hàng của mình.
Một người tốt nghiệp đại học bưu chính viễn thông, làm việc 2 năm tại Viettel, nhưng đã bén duyên với Manulife cách đây 4 năm.
Trong suốt thời gian đó năm nào cũng hoàn thành danh hiệu MDRT – danh hiệu cao quý của ngành. Hôm nay thực sự tự hào và xúc động khi anh hoàn thành danh hiệu COT ( danh hiệu với 300% target MDRT).
Những nỗ lực sẽ luôn được ghi nhận tại Manulife❤️
CHÚC MỪNG COT QUANG NAM ❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đây là COT Quang Nam người tư vấn tài chính chăm chỉ nhiệt huyết người luôn nỗ lực người sẽ về nhà lúc 12h đêm nếu cần để hỗ trợ cho khách hàng của mình

Đây là COT Quang Nam, người tư vấn tài chính chăm chỉ nhiệt huyết, người luôn nỗ lực, người sẽ về nhà lúc 12h đêm nếu cần để hỗ trợ cho khách hàng của mình.
Một người tốt nghiệp đại học bưu chính viễn thông, làm việc 2 năm tại Viettel, nhưng đã bén duyên với Manulife cách đây 4 năm.
Trong suốt thời gian đó năm nào cũng hoàn thành danh hiệu MDRT – danh hiệu cao quý của ngành. Hôm nay thực sự tự hào và xúc động khi anh hoàn thành danh hiệu COT ( danh hiệu với 300% target MDRT).
Những nỗ lực sẽ luôn được ghi nhận tại Manulife❤️
CHÚC MỪNG COT QUANG NAM ❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *