GIÁO PHẬN KONTUM THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU

GIÁO PHẬN KONTUM : THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU
Từ rất sớm hôm nay, Thứ Tư ngày 17 tháng 4 và có thể nói từ chiều tối hôm qua nhiều người đã về với ngôi Thánh Đường Mẹ của giáo phận để cùng hiệp thông với Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị dâng Thánh Lễ truyền dầu.
5 g 30, đoàn đồng tế cất bước tiến về Lễ Đài trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Chủ tế Thánh Lễ truyền dầu hôm nay là Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám Mục Giáo Phận Kontum, cùng đồng tế với Đức Cha Aloisiô có Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung và Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh nguyên giám mục giáo phận Kontum. Cùng hiệp thông trong Thánh Lễ có Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Quản Hạt, quý Cha Bề Trên và quý Cha trong cũng như ngoài giáo phận. Cộng đoàn dân Chúa có quý tu sĩ nam nữ và nhiều con cái của Giáo Phận đến từ các buôn làng.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha mời cộng đoàn cùng nhớ lại ý nghĩa của 2 loại dầu làm phép và dầu Thánh sẽ được thánh hiến để dùng trong phụng vụ. Cạnh đó, Đức Cha cũng nhắc lại ý nghĩa của thánh chức linh mục.
Trước khi Thánh Lễ kết thúc, Đức Cha Aloisiô chúc mừng cộng đoàn Lễ Phục Sinh sốt sắng.
Lễ xong, quý Cha về Tòa Giám Mục để dùng điểm tâm cũng như nhận dầu.
Mọi người rồi cũng sẽ trở về với nhiệm sở cũng như buôn làng của mình để sống những ngày đặc biệt nhất của Năm Phụng Vụ và những ước mong tâm tình của Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ ở lại trên cộng đoàn dân Chúa và lời chúc Lễ của Đức Cha gởi đến cộng đoàn như là ân sủng và bình an của Chúa đến với cộng đoàn trong Ngày Đại Lễ Phục Sinh năm nay.
Người Giồng Trôm
Tingnan ang Pagsasalin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *