Hội thảo đã xong mình không thích những từ đại loại như thành công tốt đẹp nhưng việc ký kết biên bản ghi nhớ với Thiên Minh Group đã mở ra nhiều hy vọng cho các startup Tiên Phước đặc biệt là các kinh nghiệm thực tiễn của các nhà khởi nghiệp thành công trong và ngoài tỉnh Rất vui được gặp lại nhà truyền lửa cho cộng đồng cô Mỹ Thanh

Hội thảo đã xong, mình không thích những từ đại loại như thành công tốt đẹp nhưng việc ký kết biên bản ghi nhớ với Thiên Minh Group đã mở ra nhiều hy vọng cho các startup Tiên Phước, đặc biệt là các kinh nghiệm thực tiễn của các nhà khởi nghiệp thành công trong và ngoài tỉnh. ( Rất vui được gặp lại nhà truyền lửa cho cộng đồng cô Mỹ Thanh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *