Khép lại một ngày cùng với các chiến sĩ áo đỏ Trạm thực hiện chuỗi hoạt động trang bị miễn phí kĩ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho học sinh phụ huynh và giáo viên trường Hà Huy Tập thuộc huyên Cư Jut Đăk Lăk trường có hơn 80 là học sinh dân tộc rất ngây thơ trong sáng nên cũng rất dễ bị dụ dỗ tramyeuthuonh2 phongchongxamhai trangbikinangmienphichotrevungcao

Khép lại một ngày cùng với các chiến sĩ áo đỏ “Trạm” thực hiện chuỗi hoạt động trang bị miễn phí kĩ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Hà Huy Tập, thuộc huyên Cư Jut, Đăk Lăk (trường có hơn 80% là học sinh dân tộc rất ngây thơ, trong sáng nên cũng rất dễ bị dụ dỗ)
#tramyeuthuonh2
#phongchongxamhai
#trangbikinangmienphichotrevungcao

3 Trả lời “Khép lại một ngày cùng với các chiến sĩ áo đỏ Trạm thực hiện chuỗi hoạt động trang bị miễn phí kĩ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho học sinh phụ huynh và giáo viên trường Hà Huy Tập thuộc huyên Cư Jut Đăk Lăk trường có hơn 80 là học sinh dân tộc rất ngây thơ trong sáng nên cũng rất dễ bị dụ dỗ tramyeuthuonh2 phongchongxamhai trangbikinangmienphichotrevungcao”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *