Lại thêm một năm nữa làm bánh hoa sen tông trắng vàng để em một khách hàng quen thuộc tặng một người quan trọng

Lại thêm một năm nữa làm bánh hoa sen tông trắng vàng để em – một khách hàng quen thuộc, tặng một người quan trọng. Thời gian đôi khi được đếm bằng các mốc như vậy – những cái mốc để biết có những thứ vẫn chưa thay đổi.
Mấy hôm trước ốm quá cứ lo không dậy được để làm bánh cho đơn hàng đặc biệt này, cũng may, rồi cũng vẫn xong. Thế mới biết đến lúc ổn thì sẽ ổn ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *