LẠY PHẬT CẦU VONG Nam mô bổn tự trụ trì Thập phương phật tử sợ gì bệnh đau

..LẠY PHẬT CẦU VONG…
Nam mô bổn tự trụ trì
Thập phương phật tử sợ gì bệnh đau
Có bệnh cứ tới chùa mau
Gặp thầy gặp thuốc vong cầu khỏi ngay
Cầu vong phải cúng tiền tay
Tiền âm không được đổi ngay tiền trần
Không đủ vong tạo trả lần
Vong đòi tiền tỉ hạ dần tiền trăm
Cái nghiệp có đã trăm năm
Bây giờ vong đến ghé thăm lấy về
Tiền vong nhận cũng nhiều bề
Tiền mặt chuyển khoán thu về vong luôn
Ít tiền công quả làm suông
Cho vong mấy tháng nỗi buồn sẽ qua
Bao giờ cho đến lượt ta
Cái nghiệp phải trả cho nhà vong ơi
Nam mô lạy Phật trên trời
Từ bi bác ái ….để người lừa dân
Cữa chùa tu nghiệp an thân
Đức thầy tâm nghiệp cho dân sợ Chùa.
–Mong Chùa Ba Vàng sớm trả lại sự trong sạch và đức tin cho phật tử cũng như muôn dân… Nam Mo A Di Da Phật—

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *