Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật??
Mùng 1 Lê Phương – Kính Chúc Mọi Người,
Cùng Khắp Tất Cả,Muôn Nơi An Lành.
Thân Tâm Thường Lạc,Bình An,Hạnh Phúc ❤
Trong Ánh Hào Quang Mười Phương Phật ?
Chúc An Lạc ? Cát Tườg Vạn Sư Như Ý
Nam Mô A Di Đà Phật??
Niệm Phật An Lạc Cùng Đại Chúng.
Trang nghiêm lễ Phật con xin nguyện,
Đạo cả huân tu sống kết duyên.
Vạn pháp duyên sanh là vốn huyển.
Nương theo phương tiện đến mãn viên!?
???????????????
Nguyện Đem Công Đức Tạo Ra.
Hướng Về khắp Cả Gần Xa Hưởng Nhờ.
Con Cùng Muôn Loại Thân Sơ.
Đều Thành Phật Đạo Đến Bờ An Vui.

50 Trả lời “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

  1. Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *