Nên vui hay nên buồn sỉ mới bill 10 son sỉ cũ chưa từng bán nhưng cũng đập bill 5 son 10son mở đt ra là son về chưa

Nên vui hay nên buồn, sỉ mới bill 10 son, sỉ cũ chưa từng bán nhưng cũng đập bill 5 son, 10son… mở đt ra là son về chưa??? Khi nào về????
Ôi!!!! Giớ tl làm sao đây??. Boss thả thính chi mak giờ bế tắc quá vậy nek. Cũng tại CAM ĐẤT, CAM ĐÀO cộng với chiến lược ” chiến – dẫn – đạt” thị trường của Linh Hương mak em thành con bé NỢ SON của sỉ mất rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *