Tàu Hải dương 8 của Tàu cộng đang xâm phạm thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải dương 8 của Tàu cộng đang xâm phạm thềm lục địa Việt Nam.
Dũng cảm tiến lên các chiến sĩ Hải quân Việt Nam! ❤️
ĐẢ ĐẢO TÀU CỘNG XÂM LƯỢC!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *