VÌ SAO CÔNG CHỨNG VIÊN VIỆT NAM SÁCH NHIỄU NGƯỜI DÂN

VÌ SAO CÔNG CHỨNG VIÊN VIỆT NAM SÁCH NHIỄU NGƯỜI DÂN ?
Đa số người dân, nhất là vùng quê trình độ kém không phân biệt công chứng và chứng thực. Chắc hẳn không ít người nghĩ công chứng, chứng thực là một, tuy nhiên, đây là 2 khái niệm khác nhau. Chính vì vậy khi người dân cần công chứng giấy tờ nào đó thường bị Công chứng Viên sách nhiễu vòi vĩnh đút lót để nhận hối lộ trục lợi ngoài luồng.
1-Công chứng viên là một tổ chức hành nghề công chứng tư nhân chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch đó và qua việc bảo đảm tính hợp pháp: – Chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, giấy uỷ quyền ; tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt,
Hợp đồng, giao dịch được công chứng các hợp đồng giao dịch, nhà đất sang bán, công chứng bản gốc và bản sau các giấy tờ nhà đất, thừa kế khai tử khai sinh..v..v. Theo (Khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014) có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật,
2- Chứng thực được phân biệt như sau: Là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Phòng Tư pháp; – UBND xã, phường; – Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; Tùy từng loại giấy tờ mà thực hiện chứng thực ở các cơ quan khác nhau. Chứng nhận sự việc, không đề cập đến nội dung, chủ yếu chú trọng về mặt hình thức.
3- Quyền hạn – Công chứng viên chỉ cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.
4- Công chứng viên có các nghĩa vụ sau đây: – Tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, gồm. + Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.+ Khách quan, trung thực.+ Tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. + Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng. – Hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng;
– Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng. Người yêu cầu công chứng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch.
– Giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng; trường hợp từ chối yêu cầu công chứng thì phải giải thích rõ lý do chính đáng cho người yêu cầu công chứng; Nếu có hành động sách nhiễu để nhận hối lộ sẽ bị truy tố theo – Điều 354. Tội nhận hối lộ theo Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt nam.
VŨ HOÀNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *