Ý trời Mưa mịt mù Cả mùa đông ko mưa chừ lão trời già đùng đùng mưa dập mưa dồn

Ý trời
Mưa mịt mù. Cả mùa đông ko mưa chừ lão trời già đùng đùng mưa dập, mưa dồn
Bực mình tui phóng một phát lên thiên đình hỏi lão:
– Nề Ngọc Hoàng! Trời ĐN đang yên đang lành mắc chi ông cho mưa ngập phố, ngập phường?
Lão bảo: Đất dưới nớ nghe báo về nóng từng ngày. Lô đất tau mới mua hôm tháng bảy 1,8 tỷ chừ sốt lên gần 4 tỷ. Đất mà sốt kiểu giả tạo nớ thì có mà chết dân à? Bởi rứa tau cho mưa một trận ra trò là để đất hạ nhiệt thôi!
Gửi bạn fb: Tui còn đang ở thiên đường chưa về, ngày mai ai qua bên Hoà Xuân xem thử đất hạ nhiệt như ông trời bảo ko nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *